Medlemstype Pris
Husstandsmedlem barn 50,00 Til Innmelding
Husstandsmedlem voksen 100,00 Til Innmelding
Medlem 250,00 Til Innmelding