Velkommen som husstandsmedlem opp til alder 16 år i Grimstad Motorveteraner.
Vi håper du får stor glede av ditt medlemskap.
Innbetaling av kontingent gjøres til konto nr. 1503.33.94214.
Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.