Medlemstype Pris
Husstandsmedlem barn 50,00 Til Innmelding
Husstandsmedlem voksen 150,00 Til Innmelding
Medlem 350,00 Til Innmelding